ONV (Optical Network Video Technologies Co., Ltd) là một trong những nhà sản xuất thiết bị truyền dẫn an ninh chất lượng cao hàng đầu tại Trung Quốc.

Các sản phẩm chính của ONV:

    • Thiết bị chuyển mạch công nghiệp (Switch công nghiệp ONV, Switch PoE công nghiệp ONV).
    • Thiết bị chuyển mạch Ethernet (Switch ONV Gigabit, Switch PoE ONV).
    • Thiết bị chuyển đổi quang điện (Media Converter ONV, Media Converter PoE ONV)

Switch PoE công nghiệp ONV gồm nhiều dòng tính năng quản lý (Switch Managed) và không có tính năng quản lý (Switch Unmanaged). Đồng thời hỗ trợ số cổng quang (SFP) linh hoạt từ 1 đến 48 port.

Website: http://www.onvcom.com/

Switch PoE công nghiệp ONV

10/100M 5-port industrial PoE fiber switch

Switch PoE công nghiệp ONV

10/100M 10-port industrial PoE fiber switch

Switch PoE công nghiệp ONV

10/100M 2-port industrial PoE Fiber switch