Aventura Technologies, Inc. đã phát triển danh tiếng là nhà thiết kế, phát triển và sản xuất phần cứng (Camera Aventura, DVR Aventura, NVR Aventura), phần mềm và thiết bị ngoại vi bảo mật cho chính phủ, quân đội và doanh nghiệp từ năm 1999. Aventura có trụ sở chính tại New York, Hoa Kỳ với các cơ sở trên toàn thế giới. Công ty là một nhà sản xuất “nguồn đơn” thực sự cung cấp các giải pháp phần cứng và phần mềm end-to-end, cũng có thể tương thích liền mạch với vô số sản phẩm của bên thứ ba.

Aventura hợp tác chặt chẽ với các đối tác công nghệ và tích hợp của mình từ giai đoạn thiết kế-tư vấn thông qua triển khai, tích hợp, đào tạo và hỗ trợ vòng đời. Các giải pháp của họ có thể được nhìn thấy trên toàn cầu từ các hoạt động thương mại địa phương đến các địa điểm nhạy cảm của chính phủ và quân đội. Quan điểm triết học của Aventura là giáo dục là tối quan trọng và áp dụng quan điểm đào tạo và chuyển giao công nghệ ở mức độ cao.

Website: https://aventurasystems.com/