Honeywell Security là nhà cung cấp và phân phối quốc tế các hệ thống và giải pháp an ninh điện tử. Sản phẩm của họ giám sát và bảo vệ hàng triệu ngôi nhà, doanh nghiệp và cơ sở chính phủ trên toàn cầu. Họ cung cấp các hệ thống khác nhau, từ các giải pháp thương mại và công nghiệp vừa / nhỏ với khả năng mở rộng dễ dàng cho đến các giải pháp bảo mật tích hợp toàn cầu cho các dự án cấp Doanh nghiệp cho các công ty nằm trong danh sách Fortune 500.