Được thành lập vào năm 1991 tại Hàn Quốc, Sambo Hitech là công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực sản xuất thiết bị camera quan sát, camera an ninh theo phong cách khác nhau. Các sản phẩm hiện đã sẵn sàng cho các đối tác kinh doanh bao gồm camera CCD và DVR, camera HDSDI đầy đủ & HD-SDI DVR, camera IP Sambo HD & NVR, v.v.

Sambo Hitech đã được thể hiện thế mạnh dễ thấy của mình trong việc áp dụng công nghệ điện tử mới nhất cho gia đình, văn phòng và nhà máy để đảm bảo an ninh và an toàn.